ბავშვის მოვალეობა სახელმწიფოს და საზოგადოების წინაშე თუ პირიქით – რას გულისხმობს “ბავშვის კოდექსი”

პოპულარული

ბავშვის მოვალეობა სახელმწიფოს და საზოგადოების წინაშე თუ პირიქით – რას გულისხმობს “ბავშვის კოდექსი”

სახელმწიფო ვალდებულია იზრუნოს ბავშვის ინტერესების დაცვაზე, მის განვითარებაზე, სახელმწიფომ ყველაფერი უნდა გააკეთოს ბავშვთა უფლებების დასაცავად  – ეს და კიდევ მრავალი სხვა ვალდებულება სახელმწიფოს ბავშვების მიმართ ბავშვის უფლებათა საერთშორისო კონვენციით აქვს განსაზღვრული. თუმცა, ახალი ბავშვთა კოდექსით, რომელზეც საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა იმუშავა, შესაძლოა, ვალდებულებები თავად ბავშვს დაეკისროს სახელმწიფოს, ოჯახის, საზოგადოების და მათ მიმართ, ვინც საერთაშორისო სტანდარტის მიხედვით, ბავშვის უფლებების დაცვაზე უნდა ზრუნავდნენ.

ჯერ-ჯერობით დოკუმენტი პარლამენტში არ შესულა და მასზე მუშაობა გრძელდება, თუმცა, არასამთავრობო სექტორმა სამუშაო ვერსიაში სახიფათო ჩანაწერები დაინახა, რომელიც სწორედ ბავშვებისთვის მოვალეობების გაწერას ეხება. პროექტის პირველადი ვერსია კომიტეტის წარმომადგენლებმა არასამთავრობო სექტორს რამდენიმე დღის წინ გააცნეს. ორგანიზაციაში „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ მიიჩნევენ, რომ ბავშვებისთვის მოვალეობების გაწერამ მათი უფლებები შესაძლოა, დაცვის ნაცვლად, პირიქით – შეზღუდოს.

„ბავშვი ვალდებულია პატივი სცეს ოჯახის წევრებს და ვალდებულია დაიცვას სისუფთავე, ისწავლოს, დაემორჩილოს შედგენილ დღის წესრიგს – ასეთი იმპერატიული ნორმები გვხვდება,“- ამბობს ორგანიზაცია „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ იურისტი ანა თავხელიძე.

ის, რომ საზოგადოება ბავშვებთან მიმართებით მართლაც იმპერატიული ტონით გამოირჩევა, ეს ნათლად ჩანს Unicef-ის და სახალხო დამცველის ყველა კვლევაში. უფრო მეტიც, მითითებების შეუსრულებლობის შემხვევაში, ბავშვის აღზრდაზე პასუხისმგებელი პირები ხშირად ფიზიკურ თუ ფსიქოლოგიურ დასჯას მიმართავენ. მაგალითად, Unicef-ის კვლევის თანახმად, რამდენიმე წლის წინ საქართველოს მოსახლეობის თითქმის ნახევარი დასაშვებად მიიჩნევდა ბავშვთა მიმართ ძალადობას. მოსახლეობის 60 პროცენტი აცხადებდა, რომ ბავშვის აღზრდისას ძალადობრივი მეთოდების გამოყენება უფრო შედეგიანია, ვიდრე არაძალადობრივი მეთოდები.

ბავშვთა უფლებების შესახებ სახალხო დამცველის ბოლო კვლევის მიხედვით კი, ერთ წელიწადში ბავშვის მიმართ ძალადობის 755 შემთხვევა დაფიქსირდა. მათ შორის რაოდენობრივად ყველაზე მეტი იყო უგულებელყოფა (192), ფიზიკური (149) და ფსიქოლოგიური ძალადობა (170).

არსებული მონაცემების საფუძველზე ორგანიზაციაში „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“ მიაჩნიათ, რომ საკანონმდებლო დონეზე ბავშვებისთვის მოვალეობების გაწერით, ძალადობრივი მოპყრობის რისკები ჩნდება. ანა თავხელიძე განმარტავს, რომ ზოგადად, ბავშვებისთვის მოვალეობების დაწესება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით დაუშვებელია.

როცა პირს აკისრებ ვალდებულებებს და როცა ეს ვალდებულებები საკანონმდებლო დონეზეა გაწერილი, ვიცით, რომ მათ დარღვევას მოჰყვება პასუხისმგებლობა. აქაც მოცემულია მშობლებთან მიმართებით, რომ შემზღუდავი ღონისძიებები შეუძლიათ გამოიყენონ, ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ფიზიკური დასჯა. კონკრეტული ღონისძიებები ჩამოთვლილი არ არის, გვხვდება ზოგადი ჩანაწერი, რომ ეს უნდა იყოს თანაზომიერი, მაგრამ მშობელმა უნდა შეარჩიოს ეს შემზღუდავი ღონისძიება და არ ვიცით, რას გამოიყენებს. ამიტომ, ჩვენი რეალობიდან გამომდინარე შესაძლებელია გამოყენებული იყოს ფიზიკური დასჯა.

ასევე, არის საგანმანათლებლო დაწესებულებებში დისციპლინარული ღონისძიებების გამოყენებაზე მითითება, გვესმის, რომ სკოლებში ძირითადად გაწერილი არის ხოლმე შინაგანაწესით ეს ყველაფერი და დარღვევის შემთხვევაში სკოლა ახდენს რეაგირებას, ამიტომ დამატებით გაწერის საჭიროება კანონით, საერთოდ არ დგას,“ – ამბობს ანა თავხელიძე.

ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტში კი განმარტავენ, რომ მოვალეობები დეკლარაციული ხასიათისაა და ეს არის პოლიტიკის ხაზი, რომელიც უნდა გაატაროს შესაბამისმა უწყებებმა. როგორც კომიტეტის თავმჯდომარე სოფიო კილაძე „ფორტუნასთან“ აცხადებს, ბავშვებმა თავიანთ უფლებებთან ერთად სხვების უფლებების პატივისცემაც უნდა ისწავლონ და რაიმე სანქციებზე აქ საუბარი არ არის.

„ეს არის სახელმძღვანელო პრინციპი სახელმწიფო უწყებებისთვის, რომ თავიანთ პროგრამებში ბავშვები აღზარდონ პათოსით, საკუთარ უფლებებთან ერთად სხვისი უფლებების გათვალისწინებით, საზოგადოებრივ პასუხისმგებლობაზეა აქ საუბარი,“- ამბობს სოფიო კილაძე.

რაც შეეხება საზოგადოებრივ პასუხისმგებლობას, ამ მხრივ ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო კონვენციით ვალდებულება აქაც ბავშვზე მზრუნველ პირებს აქვთ გაწერილი და არა თავად ბავშვებს- „განათლება მიმართული უნდა იყოს ბავშვის გონებრივი და ფიზიკური განვითარებისკენ. სკოლამ უნდა მოამზადოს ბავშვი სრულფასოვანი ცხოვრებისთვის, ასწავლოს მშობლების, თავისი, სხვა ქვეყნების კულტურისა და რელიგიის პატივისცემა,“ – ამბობს კონვენციის 29-ე მუხლი. „ფორტუნა“ დაინტერესდა ახალ პროექტში არსებული ჩანაწერის მიხედვით, ბავშვს აქვს ვალდებულება, რომ სხვების უფლებებს პატივი სცეს, თუ პირიქით, ოჯახს, საგანმანათლებლო დაწესებულებას აქვს ვალდებულება, რომ ბავშვს სხვების პატივისცემა ასწავლონ, სოფიო კილაძე პასუხობს, რომ „ჩანაწერი არ არის მთავარი, იმიტომ რომ ჩანაწერები და კონკრეტული მოცემულობა იქნება მომდევნო დამუშავების საკითხი.“

ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ ჯერ მხოლოდ კონცეფცია აქვთ და კონკრეტული მიმართულებებია გამოკვეთილი, კონკრეტული ჩანაწერები კი შესაძლოა, მუშაობის პროცესში შეიცვალოს. სოფლიო კილაძე აცხადებს, რომ ამის შესახებ არასამთავრობო სექტორიც ინფორმირებულია.

„ეს როგორ შეიცვლება და როგორ ჩავწერთ, სხვა თემაა, მაგრამ პათოსი არის ის, რაც გითხარით და დანარჩენი ყველაფერი ამ საკითხზე არის სრული სპეკულაცია და ზოგიერთი ადამიანი ეწევა მიზანმიმართულ დეზინფორმაციას. ეს პოზიცია ავხსენი იმ შეხვედრაზეც, რა იგულისხმება ამაში. სამწუხაროდ, გამოვიდნენ ვიღაცეები და დეზინფორმაცია გაავრცელეს,“-აღნიშნავს სოფიო კილაძე.

კომიტეტის თავმჯდომარეს იმ შემზღუდავ ღონიძიებებზეც ვკითხეთ, რომლის გატარების უფლებაც პროექტის მიხედვით, მშობელს თუ საგანმანათლებლო დაწესებულებას იმ შემთხვევაში ექნება, თუ ბავშვი მოვალეობების შესრულებაზე უარს იტყვის. ამაზე სოფიო კილაძე გვპასუხობს, რომ ამის უფლება მათ აქამდეც ჰქონდათ. კომიტეტის თავმჯდომარე განმარტავს, რომ შემზღუდავი ღონისძიებები ბავშვის აღზრდაში ძალადობრივი მეთოდების გამოყენებას არ გულისხმობს და აღნიშნავს, რომ მშობელი შემზღუდავ ღონისძიებასა და ფიზიკურ ან ფსიქიკურ ძალადობას შორის ტოლობის ნიშანს ვერ დასვამს.

„სხვანაირად ამას ვერ გაიგებენ – „პირდაპირ არის ჩანაწერი, შავით თეთრზეა მითითებული, რომ ფიზიკური და ფსიქიკური ძალადობა არცერთ შემთხვევაში არ შეიძლება,“ – აღნიშნავს სოფიო კილაძე.

თუმცა, რამდენად აღიქვამდენ საქართველოში კარგად რა არის ძალადობა, ამას ქვეყანაში სხვადასხვა დროს ჩატარებული კვლევები ნათლად აჩვენებს – „სუსტია მოსწავლეთა ცოდნა თავიანთი უფლებებისა თუ ძალადობის სხვადასხვა ფორმების შესახებ, ამასთან, დაბალია პასუხისმგებელ პირთა კომპეტენცია ბავშვის მიმართ ნებისმიერი სახის ძალადობაზე რეაგირების მექანიზმთან დაკავშირებით, სკოლებს არ აქვთ ძალადობის დაძლევის ერთიანი პოლიტიკა. მოსწავლეთა 13.2% და სკოლის თანამშრომელთა 4% ბავშვის მიმართ ძალადობად არ მიიჩნევს ცემას, მოსწავლეთა 37% და სკოლის თანამშრომელთა 12.7% ბავშვის მიმართ ძალადობად არ მიიჩნევს წამორტყმას, ყურის აწევა ძალადობად არ მიაჩნია მოსწავლეთა 42.5%-ს და სკოლის თანამშრომელთა 13.9%-ს, მსგავსი დამოკიდებულებები დაფიქსირდა სხვა მრავალი ფორმის ძალადობის, მათ შორის ფსიქოლოგიური ძალადობის გამოვლინებების მიმართ,“ – ეს ომბუდსმენის კვლევაა, რომელიც საგანმანათბელო დაწესებულებებში 2016-2017 წელს არსებულ მდგომარეობას მოიცავს.

 

კიდევ ერთი ხარვეზი, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციაში ხედავენ, რამდენიმე საკითხთან მიმართებით ასაკობრივი ცენზის შემოღებაა და ერთ-ერთი ამ მხრივ რელიგიის თავისუფლების საკითხს ეხება.

21 წლამდე არასრულწლოვანი ბავშვის ტერმინი გვაქვს რამდენიმე შემთხვევაში და მათ საცეკვაო დაწებულებებში 12 საათის შემდეგ არ შეუძლია წასვლა, ანუ მეორეკურსელს ვუკრძალავთ ღამის საათებში საცეკვაოდ წასვლას.

რელიგიის თავისუფლების საკითხთან მიმართებით შემოდის ასაკობრივი ცენზი. 14 წლის შემდეგ მოზარდს შეუძლია თავისუფლად აირჩიოს მიკუთვნებულობა რელიგიისადმი. ეს არის ცალკე აღებული პუნქტი, რომ 14 წლიდან აქვს უფლება რელიგიის არჩევის,“- აღნიშნავს ანა თავხელიძე.

რელიგიის თავსუფლებასთან დაკავშირებით ჩანაწერი პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდის ბავშვთა უფლებების საერთაშორისო კონვენციასთან, რომლის მე-14 მუხლი ამბობს: „სახელმწიფომ უნდა დაიცვას ბავშვის აზრისა და რწმენის თავისუფლება და პატივი სცეს მას.“

არასამთავრობო ორგანიზაციაში ტერმინთა არასწორ განმარტებაზეც საუბრობენ და ყურადღებას ახალ პროექტში „უგულებელყოფის“ განმარტებაზე ამახვილებენ.

„ახალი კოდექსი უგულებელყოფას განმარტავს განსხვავებულად ოჯახური ძალადობის შესახებ კანონისგან. აქ არის მშობლის ან კანონიერი წარმომადგენლის მიერ კანონით გათვალისწინებული ვალდებულებების დარღვევა. რეალურად ეს მარტო დარღვევა არ არის, აქ არის ინტერესების უგულებელყოფაც. მაგალითად, ბავშვს თუ არ აქვს ჰიგიენისთვის საჭირო ნივთები, უგულებელყოფაა, თუ იცის ეს მშობელმა, აქვს საშუალება და არ ყიდულობს,“ – აღნიშნავს ანა თავხელიძე.

უფლებადამცველი განმარტავს, რომ ბავშვთა უფლებებზე ერთიანი საკანონმდებლო აქტის არსებობა მნიშვნელოვანია, თუმცა მასში ბევრი ხარვეზია. ანა თავხელიძე ამბობს, რომ კანონპროექტზე დეპუტატები მუშაობას განაგრძობენ და მისი თანდათან დახვეწა ხდება. მისივე თქმით, იგეგემება რამდენიმე შეხვედრა არასამთავრობო სექტორთან, თუმცა, ანა თავხელიძე ამბობს, რომ ორგანიზაციამ „პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის“, რომელიც კოალიცია „ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის“ თავმჯდომარეა, კანონპროექტის მომზადების პროცესშიც, თავიდანვე გამოხატა ჩართვის სურვილი, რაც კომიტეტს არ გაუთვალისწინებია.

„კომიტეტში როგორც ითქვა, ამ კვირაში უნდა იყოს 3 შეხვედრა და ჩვენთვის მიუღებელია 3 შეხვედრა, იმიტომ რომ ასეთ მოკლე დროში ვერ მოხდება გასწორება, იმდენად დასახვეწია, უფრო მეტად თავიდან არის დასაწერი, ბავშვის პრიორიტეტი, საუკეთესო ინტერესი იმდენად არაპრიორიტეტულია ამ კოდექსში. კომიტეტი როგორც ვიცით, მზად არიან შენიშვნებისთვის, მაგრამ ამას სჭირდება უფრო სამუშაო ფორმატი და ყველა დაინტერესებული პირი უნდა იყოს ჩართული. ახლა დახურულ პროცესში მიმდინარეობს მისი დახვეწა,“ – ამბობს ანა თავხელიძე.

საპასუხოდ, სოფიო კილაძე არასამთავრობო სექტორის ნაწილს არაკორექტულ ქცევაში ადანაშაულებს და კიდევ ერთხელ განმარტავს, რომ დოკუმენტის ჯერ მხოლოდ სამუშაო ვერსია არსებობს და მუშაობის პროცესში შენიშვნებს ითვალისწინებენ.

„ეს არის მუშა პროცესი, არის სხვადასხვა არგუმენტები, საბოლოოდ ჯერ არ ვართ ჩამოყალიბებული, არ ვართ ჩამოყალიბებული „ქართული ოცნების“ გუნდში, ეს იყო პირველადი ვერსია, რაც შეიმუშავა კომიტეტმა ჩემი ინიციატივით და ვმუშაობთ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად. ყველას დავუძახეთ და ძალიან გამიკვირდა ასეთი არაკორექტული ქცევა, პირდაპირ ვიტყვი.

სამუშაო პროცესში როგორ უნდა ჩამერთო, ჩემთან ერთად დამეჯინა და რასაც ვწერდი, ის შემეთანხმებინა თუ როგორ გამეკეთებინა?“ – ამბობს სოფიო კილაძე.

კილაძე ასევე უარყოფს, რომ არასამთავრობო სექტორს მხოლოდ 3 შეხვედრა შესთავაზეს და ამბობს, რომ საუბარია არა 3 შეხვედრაზე, არამედ 3 სამუშაო ჯგუფის შექმნაზე.

„ვიღაცეების ჭორებზე ვერ გავაკეთებ კომენტარს, მე გეუბნებით რაც შევთავაზე და ვიღაც რაღაცას ჭორაობს, სისულელეს იძახის… შეგიძლიათ ყველა იქ დამსწრე ადამიანს კითხოთ და ყველა დაგიდასტურებთ, ჩანაწერიც არსებობს მაგის, მეილებზეც მიწერილი აქვს ყველას, ვისაც აქვს სურვილი ყველას ჩართულობა იყოს უზრუნველყოფილი. 3 შეხვედრა კი არა 3 ჯგუფი შევქმენით სხვადასხვა 3 საკითხთან მიმართებით და ამ ჯგუფების შეხვედრა მოხდება ძალიან ბევრჯერ, მანამ სანამ არ ამოვწურავთ თემებს.

პირველი ჯგუფი ეს არის უფლებები, მეორე ბავშვის მხარდაჭერა და მესამე ბავშვის დაცვა საჯარო სივრცეში,“- ამბობს სოფიო კილაძე.

„ფორტუნა“ დაინტერესდა, რა პოზიცია აქვს ამ ეტაპზე არსებული პროექტის შესახებ საქართველოში Unicef-ის წარმომადგენელობას, სადაც განაცხადეს, რომ არსებულ პროექტს იცნობენ, იციან იმ შენიშვნების შესახებაც, რომელიც მასთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორს აქვს, თუმცა, ამ ეტაპზე ბავშვთა უფლებების კოდექსთან დაკავშირებით კომენტარს ვერ გააკეთებენ.

 

თაკო ივანიაძე

WP_Query Object
(
  [query] => Array
    (
      [post_type] => post
      [post_status] => publish
      [posts_per_page] => 3
      [orderby] => ASC
      [tax_query] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [field] => slug
              [terms] => Array
                (
                  [0] => unicef
                  [1] => bavshvta-uflebebi
                  [2] => sofio-kiladze
                  [3] => fortunas-temebi
                  [4] => partnioroba-adamianis-uflebebistvis
                  [5] => bavshvta-kodeqsi
                  [6] => ana-tavkhelidze
                )

            )

        )

      [post__not_in] => Array
        (
          [0] => 258986
        )

    )

  [query_vars] => Array
    (
      [post_type] => post
      [post_status] => publish
      [posts_per_page] => 3
      [orderby] => ASC
      [tax_query] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [field] => slug
              [terms] => Array
                (
                  [0] => unicef
                  [1] => bavshvta-uflebebi
                  [2] => sofio-kiladze
                  [3] => fortunas-temebi
                  [4] => partnioroba-adamianis-uflebebistvis
                  [5] => bavshvta-kodeqsi
                  [6] => ana-tavkhelidze
                )

            )

        )

      [post__not_in] => Array
        (
          [0] => 258986
        )

      [error] => 
      [m] => 
      [p] => 0
      [post_parent] => 
      [subpost] => 
      [subpost_id] => 
      [attachment] => 
      [attachment_id] => 0
      [name] => 
      [static] => 
      [pagename] => 
      [page_id] => 0
      [second] => 
      [minute] => 
      [hour] => 
      [day] => 0
      [monthnum] => 0
      [year] => 0
      [w] => 0
      [category_name] => 
      [tag] => 
      [cat] => 
      [tag_id] => 609
      [author] => 
      [author_name] => 
      [feed] => 
      [tb] => 
      [paged] => 0
      [meta_key] => 
      [meta_value] => 
      [preview] => 
      [s] => 
      [sentence] => 
      [title] => 
      [fields] => 
      [menu_order] => 
      [embed] => 
      [category__in] => Array
        (
        )

      [category__not_in] => Array
        (
        )

      [category__and] => Array
        (
        )

      [post__in] => Array
        (
        )

      [post_name__in] => Array
        (
        )

      [tag__in] => Array
        (
        )

      [tag__not_in] => Array
        (
        )

      [tag__and] => Array
        (
        )

      [tag_slug__in] => Array
        (
        )

      [tag_slug__and] => Array
        (
        )

      [post_parent__in] => Array
        (
        )

      [post_parent__not_in] => Array
        (
        )

      [author__in] => Array
        (
        )

      [author__not_in] => Array
        (
        )

      [ignore_sticky_posts] => 
      [suppress_filters] => 
      [cache_results] => 1
      [update_post_term_cache] => 1
      [lazy_load_term_meta] => 1
      [update_post_meta_cache] => 1
      [nopaging] => 
      [comments_per_page] => 50
      [no_found_rows] => 
      [order] => DESC
    )

  [tax_query] => WP_Tax_Query Object
    (
      [queries] => Array
        (
          [0] => Array
            (
              [taxonomy] => post_tag
              [terms] => Array
                (
                  [0] => unicef
                  [1] => bavshvta-uflebebi
                  [2] => sofio-kiladze
                  [3] => fortunas-temebi
                  [4] => partnioroba-adamianis-uflebebistvis
                  [5] => bavshvta-kodeqsi
                  [6] => ana-tavkhelidze
                )

              [field] => slug
              [operator] => IN
              [include_children] => 1
            )

        )

      [relation] => AND
      [table_aliases:protected] => Array
        (
          [0] => mob1n_term_relationships
        )

      [queried_terms] => Array
        (
          [post_tag] => Array
            (
              [terms] => Array
                (
                  [0] => unicef
                  [1] => bavshvta-uflebebi
                  [2] => sofio-kiladze
                  [3] => fortunas-temebi
                  [4] => partnioroba-adamianis-uflebebistvis
                  [5] => bavshvta-kodeqsi
                  [6] => ana-tavkhelidze
                )

              [field] => slug
            )

        )

      [primary_table] => mob1n_posts
      [primary_id_column] => ID
    )

  [meta_query] => WP_Meta_Query Object
    (
      [queries] => Array
        (
        )

      [relation] => 
      [meta_table] => 
      [meta_id_column] => 
      [primary_table] => 
      [primary_id_column] => 
      [table_aliases:protected] => Array
        (
        )

      [clauses:protected] => Array
        (
        )

      [has_or_relation:protected] => 
    )

  [date_query] => 
  [request] => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS mob1n_posts.ID FROM mob1n_posts LEFT JOIN mob1n_term_relationships ON (mob1n_posts.ID = mob1n_term_relationships.object_id) WHERE 1=1 AND mob1n_posts.ID NOT IN (258986) AND ( 
 mob1n_term_relationships.term_taxonomy_id IN (25918,25919,609,19168,2795,13040,16375)
) AND mob1n_posts.post_type = 'post' AND ((mob1n_posts.post_status = 'publish')) GROUP BY mob1n_posts.ID ORDER BY mob1n_posts.post_date DESC LIMIT 0, 3
  [posts] => Array
    (
      [0] => WP_Post Object
        (
          [ID] => 266584
          [post_author] => 21
          [post_date] => 2018-07-17 15:02:48
          [post_date_gmt] => 2018-07-17 11:02:48
          [post_content] => მორიგ მსხვერპლი - ტყიბულის შახტში გუშინ კიდევ 4 ადამიანი ემსხვერპლა, რამდენიმე მეშახტე მძიმედ დაშავდა. ამას გარდა, სამუშაო პროცესში დაღუპული მუშების სტატისტიკა საგანგაშოა. სახელმწიფო საფრთხისშემცველ საწარმოებთან ბრძოლას იწყებს.

დაახლოებით ორ კვირაში, ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით, მომეტებული საფრთხის შემცველი საწარმოების არანებაყოფლობითი ინსპექტირება დაიწყება. ამ ნუსხაში დაახლოებით 42 ათასი საწარმო შევა. ამ ეტაპის შემდეგ კი, კომპანიებს სამოცდღიანი ვადა ექნებათ დასარეგისტრირებლად, რის შემდეგაც სანქციები ამოქმედდება.

საქართველოს პარლამენტმა შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი მიმდინარე წლის 7 მარტს მიიღო. კანონის თანახმად, გაზრდილია სანქციების ოდენობა იმ საწარმოებისთვის, რომლებიც შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებს დაარღვევენ.

 


თათია კაკიაშვილი

[post_title] => შრომა სიცოცხლის ფასად - სახელმწიფო საფრთხისშემცველ საწარმოებთან ბრძოლას იწყებს [ვიდეო] [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shroma-sicockhlis-fasad-sakhelmwifo-safrtkhisshemcvel-sawarmoebtan-brdzolas-iwyebs-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-07-17 15:03:10 [post_modified_gmt] => 2018-07-17 11:03:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=266584 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 264667 [post_author] => 21 [post_date] => 2018-07-17 10:22:58 [post_date_gmt] => 2018-07-17 06:22:58 [post_content] => საქართველოში ბავშვებში სისხლში ტყვიის მაღალი შემცველობა ფიქსირდება. ეს ინფორმაცია დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის არაგადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსმა, ლელა სტურუამ „ფორტუნას“ ექსკლუზიურად მიაწოდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, რომ სისხლში ტყვიის შემცველობის განსაზღვრის მიზნით, 2017 წლის დეკემბერ-მარტის პერიოდში კვლევა ხელმეორედ, 2015 წლის შემდეგ ჩატარდა, თუმცა ახალი კვლევის შედეგები ჯერჯერობით არ საჯაროვდება. ლელა სტურუა ვერ აკონტრეტებს, რამდენი ბავშვის მონაცემზეა საუბარი, თუმცა ამბობს, რომ ჩატარებული კვლევის შედეგები ქვეყნის ზოგადი მაჩვენებელი არ არის, შესაბამისად, არც რეპრეზენტატულია, რადგან ინფორმაცია დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრს იაშვილის სახელობის კლინიკაში სხვადასხვა დიაგნოზით მოთავსებული არასწრულწლოვანი პაციენტების ანალიზების შედეგებიდან აქვს. საქმე ეხება გასულ წელს, ნიუ იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას, ქართულ სუნელებში ტყვიის მაღალ შემცველობასთან დაკავშირებით. ტყვიის საგანგაშო დოზა სწორედ საქართველოში ნაყიდ ან ჩვენი ქვეყნიდან აშშ-ში გაგზავნილ სუნელებში აღმოჩნდა. სტურუას თქმით, მოზარდების სისხლში ტყვიის მაღალი შემცველობა სუნელებთან კავშირში, დიდი ალბათობით, არ არის.
„ბავშვებში თუკი არის ტყვიასთან დაკავშირებული პრობლემები, ეს არ უკავშირდება სუნელებს, რადგან ბავშვებში სუნელების მოხმარება არ ხდება იმ რაოდენობით, რომ ამან რაიმე პრობლემა გამოიწვიოს. რაც შეეხება სისხლში ტყვიის შემცველობას, 2017 წლის დეკემბრიდან მარტის პერიოდში ჩატარდა კვლევა ხელმეორედ იმ ბავშვებში, რომელთაც სისხლში ტყვიის შემცველობა მაღალი ჰქონდათ. ბავშვების გარკვეულ რაოდენობას მომატებული ჰქონდა სისხლში ტყვიის შემცველობა, მაგრამ ჩემი ღრმა რწმენით, ეს სუნელებთან კავშირში არ არის. ზოგადად, სისხლში ტყვიის მაღალი შემცველობის არსებობის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ჩნდება სიმპტომები, რომელიც ძირითადად, ვლინდება ბავშვებში და ნაკლებად - მოზრდილებში,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ლელა სტურუა.
სტურუას თქმით, ბავშვების სისხლში ტყვიის შემცველობის გასაზომად კვლევას „იუნისეფი“ სექტემბერში ჩაატარებს. ნიუ იორკში მცხოვრები, წარმოშობით ქართველი ექიმი მაიკლ ჰანანი ამბობს, რომ მის ოფისში, რომელიც ბრუკლინში მდებარეობს, ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გასინჯულ, „ახალ ჩამოსულ ქართველ იმიგრანტებში, სისხლში ტყვიის მეტ-ნაკლებად მაღალი შემცველობა დაახლოებით 50 პროცენტს აღენიშნებოდა“. თუმცა, მისი მონაცემები მხოლოდ ბრუკლინის ერთი ოფისის კერძო პრაქტიკას ეყრდნობა და შესაბამისად, მთელ ქართულ იმიგრაციაზე არ ვრცელდება. სურსათის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, წელს სუნელებისა და სანელებლების 84 ნიმუშიდან ტყვიის შემცველობა მხოლოდ ორ შემთხვევაში დაფიქსირდა. სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის, გიორგი მიქაძის განმარტებით, გასულ წელს დარღვევების ასობით ფაქტი დაფიქსირდა.
„გასულ წელს, ნიუ იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებმა ემიგრანტი ბავშვების სისხლი გამოიკვლიეს და აღმოჩნდა ტყვიის მაღალი შემცველობა. დაიწყო კვლევა და აღმოჩნდა, რომ ტყვია ფიქსირდებოდა ჩვენგან წაღებულ სუნელებში, საუბარია კუსტარულად დამზადებულ სუნელებზე. აღსანიშნავია, რომ როდესაც ჩვენ კვლევა დავიწყეთ, იგივე შედეგები მივიღეთ, სუნელებსა და სანელებლებში ძალიან მაღალი დარღვევები გვქონდა. ამან მოიტანა მთავრობის შესაბამისი დადგენილება. გამოიკვეთა, რომ საქმე გვქონდა ფალსიფიკაციასთან, განსაკუთრებით ყვითელი ყვავილის შემთხვევაში, მას ერეოდა არასასურსათო საღებავი, რომელსაც საერთო არ ჰქონდა ყვითელ ყვავილთან. შესაბამისად, რამდენიმე სისხლის სამართლის საქმეც იყო აღძრული. ჩვენ იძულებული გავხდით, მიგვეღო დროებითი ზომები, რომელიც ითვალისწინებდა შემდეგს - ან ადგილზე დაფქვილიყო ან ისე უნდა ყოფილიყო დაფასოებული, რომ იდენტიფიკაცია შესაძლებელი ყოფილიყო, რომელიც ჩვენ მიერ იქნებოდა გაკონტროლებული. გამოვითხოვეთ ნიუ იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტის კვლევები და გაირკვა, რომ მიზეზშედეგობრივი პასუხები ვერ დადგინდა,“ - განაცხადა გიორგი მიქაძემ.
თებერვალში, მთავრობის დადგენილებით, სუნელების და სანელებლების წარმოება- გადამუშავებასა და ბაზარზე განთავსებასთან დაკავშირებით, რისკის მართვის დროებითი ზომები ამოქმედდება. ამ ზომების მოქმედების ვადა 2 წლის ვადით განისაზღვრა. ახალი წესების თანახმად: იკრძალება ფიზიკური პირების (გარდა ინდივიდუალური მეწარმეებისა) მიერ სუნელებისა და სანელებლების წარმოება ან/და გადამუშავება და რეალიზაცია; ფიზიკური პირების მიერ სუნელებისა და სანელებლების რეალიზაცია შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა მომხმარებლის თანდასწრებით ადგილზე იფქვება სუნელები და სანელებლები; ბიზნესოპერატორის მიერ წარმოებული ან/და გადამუშავებული სუნელებისა და სანელებლების ბაზარზე განთავსება, შესაძლებელია მხოლოდ დაფასოებული სახით, საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ეტიკეტირების მოთხოვნების დაცვით, რაც უზრუნველყოფს მიკვლევადობას და ეფექტიანი სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებას. შარშან სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ, 2017 წელს სახელმწიფო კონტროლის ფარგლებში ჩატარებული ლაბორატორიული კვლევის შედეგებით, სუნელებისა და სანელებლების 187 ნიმუშიდან 33 შემთხვევაში ტყვიის გადაჭარბებული შემცველობა გამოავლინა. დარღვევები, უმეტეს შემთხვევაში, იმ ფიზიკური პირების, ასევე, კუსტარული წარმოებების პროდუქციაში დაფიქსირდა, რომლებიც არ იყვნენ რეგისტრირებულნი და შესაბამისად, მათ სახელმწიფო არ აკონტროლებდა. სააგენტოს მიერ განხორციელებული სახელმწიფო კონტროლის დროს, გამოვლინდა სავარაუდო ფალსიფიკაციის შემთხვევებიც, მათ შორის, არასასურსათო დანიშნულების ნედლეულის გამოყენების ფაქტები. ნიუ იორკის ჯანდაცვის დეპარტამენტი უკვე წლებია, ამოწმებს საქართველოში წარმოებულ სხვადასხვა სახის სუნელს ტყვიის შემცველობაზე და დარღვევებს რეგულარულად პოულობს. გასულ წელს, მათ მიერ შემოწმებულ ერთ-ერთ ნიმუშში აღმოჩენილი ტყვიის საგანგაშო ოდენობა იყო 27 000 ppm (27 000 ერთეული მილიონზე) მაშინ, როცა მაგალითად, ტკბილეულში ტყვიის დასაშვები, უსაფრთხო ზღვარია 0,1 ppm.

თათია კაკიაშვილი

[post_title] => საქართველოში ბავშვებში სისხლში ტყვიის მაღალი შემცველობა ფიქსირდება - რა ხდება სუნელების სკანდალიდან 1 წლის შემდეგ [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => saqartveloshi-bavshvebshi-siskhlshi-tyviis-maghali-shemcveloba-fiqsirdeba-ra-khdeba-sunelebis-skandalidan-1-wlis-shemdeg [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-07-17 10:22:58 [post_modified_gmt] => 2018-07-17 06:22:58 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=264667 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 263726 [post_author] => 21 [post_date] => 2018-07-16 14:40:34 [post_date_gmt] => 2018-07-16 10:40:34 [post_content] => გია ყანჩელი საქართველოს სახელმწიფო ჰიმნის შეცვლის იდეით გამოდის. კომპოზიტორი ამის მიზეზად ამბობს, რომ ახლანდელი ჰიმნი - „თავისუფლება“, შესასრულებლად რთულია და მუსიკალური აკომპანიმენტის გარეშე მისი შესრულება არაეფექტურია. გია ყანჩელს კონკრეტული მოსაზრება აქვს იმასთან დაკავშირებით, თუ რომელი ცნობილი მელოდიის მოტივზე უნდა შეიქმნას საქართველოს ახალი ჰიმნი. მისი თქმით, კომპოზიტორ ანდრია ყარაშვილის მიერ შექმნილი სიმღერა „სამშობლოს“ პირველი ნაწილი „წარმოადგენს სრულყოფილ, ადვილად სამღერ (თანხლების გარეშე), სიმარტივითა და ამავე დროს, დიდებით აღსავსე ბრწყინვალე ჰიმნს“. ახალი ჰიმნისთვის ტექსტის დაწერა, გია ყანჩელის აზრით, დავით მაღრაძემ უნდა ითავოს. მისივე შეფასებით, ნიკოლოზ რაჭველი და სვიმონ ჯანგულაშვილი არიან ადამიანები, რომლებიც შეძლებენ ახალი ჰიმნის საკადრისად შესრულებას.
თითქმის მივაღწიე 83 წელს. მესმის, რომ ჩემი ქვეყნის გაერთიანებას მე ვერ მოვესწრები. ვფიქრობ, რომ გაერთიანებულ ქვეყანას დაამშვენებდა სიცოცხლით სავსე, ხალისიანი და ამავე დროს, ადვილად სამღერი სახელმწიფო ჰიმნი. ჩემი, როგორც მუსიკოსის დამოკიდებულება არსებული ჰიმნის მიმართ, სამწუხაროდ, საკმარისად კრიტიკულია. „ჰიმნის შემქმნელი ბატონი იოსებ კეჭაყმაძე გახლავთ ქართული პროფესიული საგუნდო მუსიკის რეფორმატორი. მის მიერ შექმნილი საგუნდო ნაწარმოებები ჩვენი ქვეყნის სიამაყეა. რომ არა მისი განსაკუთრებული თავმდაბლობა, მას არ დაჭირდებოდა ზაქარია ფალიაშვილის თემების გამოყენება და იგი შექმნიდა სრულყოფილ საქართველოს ჰიმნს. „ზაქარია ფალიაშვილის თემები შესანიშნავია, მაგრამ ჰარმონიული თანხლების (აკომპონიმენტის) გარეშე საკმარისად ძნელი სამღერია. რამდენიმე წლის განმავლობაში ვაკვირდები შემდეგ გარემოებას: ჩაწერილი ჰიმნის ჟღერადობა სავსებით მაკმაყოფილებს, ამავე დროს, თანხლების გარეშე მისი მოსმენისას მიჩნდება არა მხოლოდ უკმარისობის, არამედ უხერხულობის გრძნობა. არსებობს ერთადერთი გამოსავალი: კომპოზიტორ ანდრია ყარაშვილის მიერ, მეოცე საუკუნის დასაწყისში შექმნილისამშობლოსპირველი ნახევარი წარმოადგენს სრულყოფილ, ადვილად სამღერ (თანხლების გარეშე), სიმარტივით და ამავე დროს, დიდებით აღსავსე ბრწყინვალე ჰიმნს. ამ ადვილად დასამახსოვრებელ მელოდიას ერთი მოსმენითაც კი დაიმახსოვრებს და გაიმეორებს ყველა, მათ შორის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელიც. „დარწმუნებული ვარ, რომ ჩემზე ბევრად ახალგაზრდა ნიკოლოზ რაჭველი (ეროვნული სიმფონიური ორკესტრის სამხატვრო ხელმძღვანელი) და სვიმონ ჯანგულაშვილი (საპატრიარქოს ვაჟთა მგალობელთა გუნდის ხელმძღვანელი) მოესწრებიან ჩემთვის ნანატრ დღეს და საკადრისად განახორციელებენ ჩემს ოცნებას. რა თქმა უნდა, ვისურვებდი, რომ ახალი ჰიმნისთვის სიტყვების შექმნა დავით მაღრაძემ ითავოს. პატივისცემით, გია ყანჩელი,“ - წერს კომპოზიტორი ღია წერილში.
  აღნიშნულთან დაკავშირებით, "ფორტუნამ" დავით მაღრაძეს კითხვით მიმართა, გია ყანჩელის საჯარო წერილამდე გაიარა თუ არა კომპოზიტორმა რაიმე სახის კონსულტაცია ქართველ პოეტთან. მაღრაძე ამბობს, რომ ყანჩელთან, როგორც საჯარო, ისე არასაჯარო სივრცეში ჰიმნთან დაკავშირებით არა ერთხელ უსაუბრია.
„საქართველოში წლებია, რაც ახალი ჰიმნი გაჩნდა, ამდენად ბატონი გიას მოსაზრებები ბევრი მომისმენია, ზოგი საჯარო, ზოგი - არასაჯარო სივრცეში, მაგრამ ამას ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს. პირველ რიგში, მინდა ვთქვა ის, რომ ძალიან დიდ პატივს ვცემ ბატონ გიას, მის დამსახურებასაც და ასაკსაც. ჩემს სათქმელს ბატონი გიას მიმართ ამ პატივისცემის ფონზე ვიტყვი. საქართველოს სახელმწიფო სიმბოლიკის რევიზია მოხდა მხოლოდ იმიტომ, რომ დარღვეული იყო ისტორიული სამართლიანობა. აღდგა ისტორიული დროშა და საქართველოს გერბი. რაც შეეხება ჰიმნს, ის რეალურად არ არსებობდა და გაჩნდა. ამის საილურსტაციოდ თუნდაც სულ ახლახან რაგბის ახალგაზრდული ნაკრების წარმატებული ასპარეზობაც იკმარებს საერთაშორისო სარბიელზე. თუ ამ კადრებს კიდევ ერთხელ ნახავთ, თვალსაჩინო გახდება ჩემი სიტყვების სიმართლე. სხვა მხრივ, სახელმწიფოს სიმბოლიკის გადახედვა ისტორიის ყოველ მოსახვევში არც მიზანშეწონილი მგონია და არც სახელმწიფოებრივი," - ამბობს "ფორტუნასთან" დავით მაღრაძე.
რაც შეეხება ჰიმნის შეცვლასთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო მხარეს, დღეს მოქმედი კონსტიტუციის მიხედვით, ჰიმნის მიღების წესები დადგენილი არ არის. კონსტიტუციონალისტების განმარტებით, სახელმწიფო ჰიმნის შესაცვლელად საკმარისია „საქართველოს ჰიმნის შესახებ კანონში“ ცვლილება შევიდეს.
„კონსტიტუციაში კონკრეტულად არ არის დაფიქსირებული, რა არის საქართველოს ჰიმნი. კონსტიტუცია ადგენს, რომ სახელმწიფო სიმბოლიკა განისაზღვრება ორგანული კანონის მიხედვით, ანუ უნდა გადაისინჯოს „კანონი სახელმწიფო ჰიმნის“ შესახებ. ამისთვის საჭიროა, პარლამენტში შევიდეს შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივა. საკანონმდებლო პროცედურები გაგრძელდება და ის დაადგენს, საჭიროა თუ არა ცვლილება,“ - ამბობს დემეტრაშვილი.
  ვახტანგ ძაბირაძის თქმით, კონსტიტუციაში ჰიმნთან დაკავშირებით არაფერი წერია, უბრალოდ აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო ატრიბუტიკას განსაზღვრავს ორგანული კანონი. ძაბირაძის თქმით, „თუ ორგანულ კანონში ცვლილებები იქნება მიღებული, შეიცვლება ჰიმნი,“ - განაცხადა „ფორტუნასთან“ ძაბირაძემ. საპარლამენტო უმრავლესობაში მიიჩნევენ, რომ პარლამენტის დღის წესრიგში სხვა გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები დგას და სახელმწიფო ჰიმნის ცვლილებასთან დაკავშირებით დეპუტატებს მხოლოდ გია ყანჩელის ინიციატივის შესახებ სმენიათ.
„პარლამენტში ამაზე საერთოდ არ ყოფილა მსჯელობა. პრობლემები ისედაც საკმარისად არის იმისთვის, რომ მათი განხილვა მოხდეს და დეპუტატების ენერგია ამ პრობლემების გადაჭრაზე დაიხარჯოს. ბატონი გია ყანჩელი ჩვენი ერთ-ერთი საამაყო კომპოზიტორია, მაგრამ მის ამ ინიციატივას მთელი ამბავი მოჰყვება. ჰიმნის შეცვლა არ არის ასე იოლი. თუ ეს ინიციატივა საზოგადოებისთვის იქნება მისაღები, მაშინ შეიძლება ამაზე ფიქრი. რადგან ბატონმა ყანჩელმა ასეთი რამ თქვა, ამიტომ არიქა, ვეცეთ ჩვენ და შევცვალოთ, მემგონი არ იქნება სერიოზული,“ - ამბობს „ფორტუნასთან“ ნუკრი ქანთარია.
  რაც შეეხება ვადებს, თუ საპარლამენტო უმრავლესობა აღნიშნულ კანონპროექტს მიიღებს, კონსტიტუციონალისტებისთვის უცნობია, რა ვადაში შეიძლება, სახელმწიფო ჰიმნი შეიცვალოს. კითხვაზე, რატომ გაჩნდა სახელმწიფო ჰიმნის შეცვლის ინიციატივა, დეპუტატი ნუკრი ქანთარია ამბობს, რომ მიზეზები უცნობია. ქანთარიას შეფასებით, მართალია, ახლა ეს თემა აქტუალური არ არის, თუმცა დეპუტატი არ გამორიცხავს, რომ სამომავლოდ აღნიშნულ საკითხზე პარლამენტში მსჯელობა გაიმართოს.
„ჰიმნის ცვლილების საკითხი რამდენიმე წლის წინ სააკაშვილმა უცბად გადაწყვიტა. ახლა ჩვენთან ეს ასე მარტივად არ ხდება. საქართველოს მოსახლეობის უდიდესმა ნაწილმა აზრთა შეჯერება უნდა მოახდინოს, ჰიმნია ხომ?! ასე წარამარა მისი ცვლილება სწორი არ არის,“ - განაცხადა ქანთარიამ.
  ნუკრი ქანთარია ამბობს, რომ არც ახალი პრეზიდენტის არჩევის შემთხვევაში უნდა ველოდოთ სახელმწიფო ჰიმნის ცვლილებას. კულტურის სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ საკანონმდებლო ცვლილებამდე, ახალი სახელმწიფო ჰიმნის მიღებაზე კონკურსის გამოცხადებაზე საუბარი ნაადრევია.
„თავდაპირველად კონსტიტუციაში უნდა მოხდეს ცვლილება, ამის ინიცირებას კი კულტურის სამინისტრო ვერ გააკეთებს, ვერც - ჰერალდიკის სააგენტო. სახელმწიფო სიმბოლოები, გერბი, დროშა და ა.შ. ჰერალდიკის სააგენტოს ეხება, თუმცა ამ უწყების პოზიციაც ასეთია, საკანონმდებლო ცვლილებამდე, სახელმწიფო ჰიმნის შესარჩევ ნებისმიერ კონკურსზე საუბარი ნაადრევია. ეს არის საკანონმდებლო დონის ცვლილება, რაზეც სამინისტრო, ასე მარტივად კონკურსს ვერ გამოაცხადებს,“ - განუცხადეს „ფორტუნას“ კულტურის სამინისტროში.
  100 წლის წინ, 1919 წლის 12 მარტს დამფუძნებელმა კრებამ შექმნა საქართველოს სახელმწიფოს დროშა, გერბი და ჰიმნი. პირველი სახელმწიფო ჰიმნის სახელწოდებაა „დიდება“, ტექსტი და მუსიკა კომპოზიტორ კოტე ფოცხვერაშვილს ეკუთვნის. 2003 წლის მოვლენების შემდეგ, კერძოდ კი 2004 წლის აპრილში „დიდება“ ახალი სახელმწიფო ჰიმნით შეიცვალა, რომლის სახელწოდებაც არის „თავისუფლება“. მაშინ ჰიმნის შეცვლის ერთ-ერთ მიზეზად, „დიდების“ გერმანიის ჰიმნის მელოდიასთან მსგავსება დასახელდა. „თავისუფლების“ ტექსტის ავტორია დავით მაღრაძე, მუსიკა ეკუთვნის ზაქარია ფალიაშვილს, რომელიც ჰიმნად დაამუშავა იოსებ კეჭაყმაძემ.

თათია კაკიაშვილი

[post_title] => კომპოზიტორ გია ყანჩელის ღია წერილი - შეიცვლება თუ არა სახელმწიფო ჰიმნი [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => sheicvleba-tu-ara-sakhelmwifo-himni-gia-yancheli-himnis-shecvlis-iniciativit-gamodis [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-07-16 15:53:18 [post_modified_gmt] => 2018-07-16 11:53:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=263726 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 3 [current_post] => -1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 266584 [post_author] => 21 [post_date] => 2018-07-17 15:02:48 [post_date_gmt] => 2018-07-17 11:02:48 [post_content] => მორიგ მსხვერპლი - ტყიბულის შახტში გუშინ კიდევ 4 ადამიანი ემსხვერპლა, რამდენიმე მეშახტე მძიმედ დაშავდა. ამას გარდა, სამუშაო პროცესში დაღუპული მუშების სტატისტიკა საგანგაშოა. სახელმწიფო საფრთხისშემცველ საწარმოებთან ბრძოლას იწყებს. დაახლოებით ორ კვირაში, ჯანდაცვის სამინისტროს ინიციატივით, მომეტებული საფრთხის შემცველი საწარმოების არანებაყოფლობითი ინსპექტირება დაიწყება. ამ ნუსხაში დაახლოებით 42 ათასი საწარმო შევა. ამ ეტაპის შემდეგ კი, კომპანიებს სამოცდღიანი ვადა ექნებათ დასარეგისტრირებლად, რის შემდეგაც სანქციები ამოქმედდება. საქართველოს პარლამენტმა შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონი მიმდინარე წლის 7 მარტს მიიღო. კანონის თანახმად, გაზრდილია სანქციების ოდენობა იმ საწარმოებისთვის, რომლებიც შრომის უსაფრთხოების სტანდარტებს დაარღვევენ.  

თათია კაკიაშვილი

[post_title] => შრომა სიცოცხლის ფასად - სახელმწიფო საფრთხისშემცველ საწარმოებთან ბრძოლას იწყებს [ვიდეო] [post_excerpt] => [post_status] => publish [comment_status] => closed [ping_status] => closed [post_password] => [post_name] => shroma-sicockhlis-fasad-sakhelmwifo-safrtkhisshemcvel-sawarmoebtan-brdzolas-iwyebs-video [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2018-07-17 15:03:10 [post_modified_gmt] => 2018-07-17 11:03:10 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://fortuna.ge/?p=266584 [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 537 [max_num_pages] => 179 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => 1 [is_tax] => [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 92275c254b1213bd0d301c6f0489941d [query_vars_changed:WP_Query:private] => [thumbnails_cached] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) )

მსგავსი სიახლეები