ახალგაზრდების სტაჟირებაში ბიზნესკომპანიების დიდი ნაწილი თანხას არ იხდის. არის თუ არა ეს საკითხი შრომის კოდექსით მკაცრად განსაზღვრული და როგორია ახალგაზრდების დასაქმების სტატისტიკა

ახალგაზრდების სტაჟირებაში ბიზნესკომპანიების დიდი ნაწილი თანხას არ იხდის. არის თუ არა ეს საკითხი შრომის კოდექსით მკაცრად განსაზღვრული და როგორია ახალგაზრდების დასაქმების სტატისტიკა

დასაქმების სააგენტოს ინფორმაციით, კომპანიები ანაზღაურებად სტაჟირებას თავიანთი სურვილის მიხედვით გთავაზობთ. თუმცა სტაჟირების შემდეგ დასაქმების პერსპექტივა, სააგენტოების ცნობით, საკმაოდ დიდია. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, სააგენტოების განმარტებით, ახალგაზრდებში ხშირად გაურკვევლობაა, მათ ხშირად, არ იციან, რა სურთ. რას ურჩევენ სპეციალისტები დასაქმების მსურველებს, რამდენად დიდი შანსი აქვთ სტაჟირების შემდეგ, რომ დასაქმდნენ და როგორია კომპანიების პოზიცია ?

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

7 ნოემბერი, 2016

სხვა ჩანაწერები