ცვლილებები ფარმაცევტულ ბაზარზე და გავლენა ეკონომიკის განვითარებაზე

ცვლილებები ფარმაცევტულ ბაზარზე და გავლენა ეკონომიკის განვითარებაზე

„ბიას“ ბიზნესკატალოგის მიხედვით, საქართველოს მასშტაბით ფარმაცევტული ორგანიზაციების დარგში  500–ზე მეტი იურიდიული პირი ფიქსირდება (სრული რაოდენობა– 532 ), აქედან აქტიური არის 365 კომპანია. ფარმაცევტული ორგანიზაციები  იყოფა სხვადასსხვა მიმართულებებად, ესენია:

 • აფთიაქები
 • ფარმაცევტული ბაზები
 • ფარმაცევტული წარმომადგენლობითი ორგანიზაციები
 • ფარმაცევტული მასალების წარმოება, ვაჭრობა
 • მედიკამენტების წარმოება, ვაჭრობა
 • სტომატოლოგიური სახარჯი მასალები და მედიკამენტები

როგორც „ბიადან“ „ფორტუნას“ აცნობეს, ფარმაცევტულ ბაზარზე გვხდება აქტიური 36 კომპანია, რომლებიც ადგილობრივად აწარმოებენ ფარმაცევტულ მასალებს და მედიკამენტებს. ასევე მნიშვნელოვანი სფეროა ფარმაცევტული წარმომადგენლობები, სადაც 20-მდე კომპანია ფიქსირდება. ესენია სხვადასხვა ცნობილი უცხოური საწარმოების წარმომადგენლობები და მწარმოებლებს, ასევე მათ პროდუქციას საკონსულტაციო და მარკეტინგულ მომსახურებას უწევენ.

აღნიშნულ დარგში მნიშვნელოვანი მიმართულებაა აფთიაქების მიმათულება. ბიას ონლაინ პლატფორმის მიხედვით ფარმაცევტული ბაზრის 56% უკავია სწორედ აფთიაქებს,  ხოლო მათგან 17% ქსელური აფთიაქებია.  რეგიონების მიხედვით დატვირთვა ძირითადად მოდის

 • თბილისსა და აჭარაზე
 • ხოლო შემდეგ იმერეთსა და კახეთზე

ბიას მონაცემთა ბაზში ფარმაცევტულ ბაზარზე დაფიქსირებული კომპანიების 35% არის იმპორტიორი კომპანია (129 კომპანია ახორციელებს იმპორტს); ხოლო რაც შეეხება ექსპორტს, აღნიშნულ დარგში კომპანიების მხოლოდ 7%–ს უფიქსირდება ექსპორტი

ბიას ბაზის მიხედვით იმპორტიორი ქვეყნების მიხედვით გადანაწილება შემდეგნაირია: ძირითადად გამოიყოფა 5  ქვეყანა:

 • გერმანია
 • იტალია
 • ინდოეთი
 • რუსეთი
 • თურქეთი

ხოლო ექსპორტიორ ქვეყნებში, ძირითადად, გამოიყოფილია:

 • აზერბაიჯანი
 • სომხეთი
 • უზბეკეთი

ბიას ონლაინ პლატფორმის მიხედვით ფარმაცევტულ ბაზარზე არსებული კომპანიების გადანაწილება ბრუნვისა და ზომის მიხედვით არის შემდეგნაირი

 • მცირე კომპანია 69% შეადგენს (251 კომპანია)
 • საშუალო კომპანიები შეადგენს 25% (93 კომპანია)
 • ხოლო მსხვილი კომპანიები ფიქსირდება მხოლოდ 6% (21 კომპანია)

როგორც გადაცემა „ბიზნესკურიერში“ ჩართვის დროს ბიას წარმომადგენელმა სალომე პატარიძემ განაცხადა, ბოლო წლებში ფარმაცევტული დარგის მონაწილეობა ქვეყნის ეკონომიკურ პროცესებში მაღალი პროცენტული მაჩვენებლით ხასიათდება და მთლიანი შიდა პროდუქტის მოცულობაზე დიდ ზეგავლენას ახდენს.

მისივე შეფასებით, ფარმაცევტული ბაზრის მოგება ცვალებადი ტენდენციებით ხასიათდება, თუმცა ფარმაცევტული საქონლის საბითუმო მოვაჭრეთა მოგება ბოლო წლებში საშუალოდ 14%-ით იზრდება, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, ამჟამინდელი ეკონომიკური ზრდის ფონზე.

ყველა ეს მონაცემი და ინფორმაცია, „ბიას“ ცნობით, პოზიტიურად ისახება  ქვეყნის ეკონომიკის ზრდაზე, სამუშაო ადგილების შექმნასა და მომხმარებელთა უსაფრთხოებაზე.

 

 

 

 

20 სექტემბერი, 2017

სხვა ჩანაწერები