დასაქმების მაჩვენებლები რეგიონების მიხედვით! რამდენად საგანგაშოა სტატისტიკური მონაცემები

დასაქმების მაჩვენებლები რეგიონების მიხედვით! რამდენად საგანგაშოა სტატისტიკური მონაცემები

ბიზნესსექტორი რეგიონებში დასაქმების კუთხით არ აქტიურობს და ძირითადი დატვირთვა საჯარო სექტორზე მოდის. დასაქმების სააგენტოები ამ ფაქტს რამდენიმე მიზეზით ხსნიან. დეტალები ბიზნესკურიერში

 

 

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

22 აგვისტო, 2016

სხვა ჩანაწერები