ფასების ზრდის დინამიკა და ექსპერტების მოლოდინები. რა ტენდენციებია სამომხმარებლო ბაზარზე და რა ინფორმაცია აქვთ ეკონომისტებს ?

ფასების ზრდის დინამიკა და ექსპერტების მოლოდინები. რა ტენდენციებია სამომხმარებლო ბაზარზე და რა ინფორმაცია აქვთ ეკონომისტებს ?

ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი რატი აბულაძე აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობის რეგორმების გეგმები დამაიმედებელია. მისი თქმით, შესაძლებელია თუ არა აქციზის განაკვეთის ზრდა ფასებზე აისახოს, აბულაძე ამბობს, რომ პასუხი ერთმნიშვნელოვანია. როგორც ეკონომისტი ამბობს, ეფექტს განაპირობებს ის მექანიზმი, რომელიც განსაზღვრავს საბაზრო ფასს. ამასთან გასათვალისწინებელია ბაზრის სტრუქტურა, კონკურენცია, მოსახლეობის მსყიდველობითუნარიანობა და მოთხოვნის სიდიდე. უფრო დეტალურად, რა პროგნოზებს აკეთებს ეკონომისტი და რამდენპროცენტიან ზრდას ელოდება ის სამომხმარებლო ბაზარზე

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

12 იანვარი, 2017

სხვა ჩანაწერები