პრობლემები სამომხმარებლო ბაზარზე! რატომ არ იცავენ ბიზნესოპერატორები სურსათის შენახვის პირობებს?

პრობლემები სამომხმარებლო ბაზარზე! რატომ არ იცავენ ბიზნესოპერატორები სურსათის შენახვის პირობებს?

მომხმარებელთა საჩივრების რაოდენობა იზრდება. ძირითადი პრობლემა კი პროდუქციის შენახვის არასათანადო პირობებია. პირველ ჯერზე აღმოჩენილი დარღვევისას ოპერატორს რეკომენდაცია მიეცემა. რა ოდენობის ჯარიმას გადაიხდის კომპანია დარღვევის განმეორების შემთხვევაში

 

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

23 აგვისტო, 2016

სხვა ჩანაწერები