რა ხდება საქართველოს საფინანსო სექტორში?

რა ხდება საქართველოს საფინანსო სექტორში?

ბიზნესკატალოგის მიხედვით საქართველოს საფინანსო სექტორში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი საბანკო სექტორს უკავია. რამდენი კომერციული ბანკია ამ დროისთვის საქართველოში, რატომ იქმენაბ საფინანსო ინსტიტუტების დიდი ნაწილი უცხოური კაპიტალით და გაიზარდა თუ არა მოთხოვნა სესხების მიმართ ?

 

 

 

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

2 ივნისი, 2016

სხვა ჩანაწერები