რა პერსპექტივა აქვთ სტუდენტებს ადგილობრივ შრომის ბაზარზე

რა პერსპექტივა აქვთ სტუდენტებს ადგილობრივ შრომის ბაზარზე

დასაქმების სააგენტოების ინფორმაციით, სტუდენტები დასაქმების კუთხით გარკვეულ პრობლემებს აწყდებიან და ძირითადად, დროებით სამუშაოზე უწევს დათანხმება. არის თუ არა მათთვის შეთავაზებები სეზონურ პოზიციებზე კომპანიებისგან და კონკრეტულად რა პრობლეები ექმნებათ სტუდენტებს.

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

30 მაისი, 2016

სხვა ჩანაწერები