რა პრობლემებს აწყდებიან საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველები ?

რა პრობლემებს აწყდებიან საჯარო სამსახურში დასაქმების მსურველები ?

საჯარო სამსახურის ვებ-გვერდზე დარეგისტრირებული უწყებების დიდი ნაწილი კანდიდატის მინიმალურ ასაკს 21 წლიდან განსაზღვრავს, სამუშაო გამოცდილებას კი 3, 4, 5 წელს ითხოვს. რა შეკითხვები უჩნდებათ დასაქმების სააგენტოებს და ატარებს თუ არა ეს ყველაფერი ფორმალურ ხასიათს? პირდაპირი ჩართვა ბიზნესკურიერში.

 

 

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

5 სექტემბერი, 2016

სხვა ჩანაწერები