რამდენი მსხვილი კომპანიაა ქართულ ბაზარზე, როგორია მათი გადანაწილება დარგების მიხედვით, ბიზნესის რომელი სექტორი ლიდერობს და რა ინფორმაცია აქვს ბიზნესკატალოგს იმპორტ-ექსპორტის შესახებ

რამდენი მსხვილი კომპანიაა ქართულ ბაზარზე, როგორია მათი გადანაწილება დარგების მიხედვით, ბიზნესის რომელი სექტორი ლიდერობს და რა ინფორმაცია აქვს ბიზნესკატალოგს იმპორტ-ექსპორტის შესახებ

ბიას ბიზნესკატალოგის მიხედვით, ბოლო მონაცემებით ქვეყანაში 1125 ,მსხვილი კომპანია მოქმედებს. აქედან ტოპ-დარგებს წარმოადგენს სამშენებლო სფერო, კვების პროდუქტები, მედიცინა, სილამაზე და სპორტი. აღნიშნულ სექტორებს მოჰყვება ენერგეტიკა და სოფლის მეურნეობა. რაც შეეხება ბრუნვის მიხედვით გადანაწილებას, როგორც ბიას წარმომადგენელმა ბიზნესკურიერს განუცხადა, ბრუნვის ყველაზე დიდი მაჩვენებელი იმ კომპანიებს აქვთ, რომლებიც ფინანსების, ავტობიზნესის, ენერგეტიკის მიმართულებებით არიან წარმოდგენილნი. რა მონაცემები აქვს ბიზნესკატალოგს იმპორტიორ და ექსპორტიორ კომპანიებთან დაკავშირებით, როგორია ბოლო წლების სტატისტიკა და რატომ შეინიშნება ბაზარზე კლების ტენდენცია ?

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

30 ნოემბერი, 2016

სხვა ჩანაწერები