რატომ ამბობს უარს ქართული ატელიების დიდი ნაწილი ადგილობრივ ბაზარზე და რატომ აკეთებს აქცენტს ექსპორტზე

რატომ ამბობს უარს ქართული ატელიების დიდი ნაწილი ადგილობრივ ბაზარზე და რატომ აკეთებს აქცენტს ექსპორტზე

ბიას ბიზნესკატალოგის სტატისტიკით, საქართველოში 800-ზე მეტი კომპანიაა, რომელიც ტანსაცმლისა და აქსესუარების ბიზნესშია წარმოდგენილი. აქედან დიდი წილი იმპორტზე მოდის. რამდენად მზარდია ინტერესი ბიზნესის ამ დარგის მიმართ და რატომ ანიჭებენ უპირატესობას ქართველი მწარმოებლები უცხო ქვეყნების ბაზრებს ?

 

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

24 აგვისტო, 2016

სხვა ჩანაწერები