როგორია ექსპორტიორი და იმპორტიორი კომპანიების მონაცემები ქვეყანაში?

როგორია ექსპორტიორი და იმპორტიორი კომპანიების მონაცემები ქვეყანაში?

საქართველოში იმპორტიორი კომაპნეიბის რაოდენობა ექსპორტიორებს თითქმის ცხრაჯერ აღემატება, ექსპორტის მხრივ, ძირითადი აქტივობები მეზობელ ქვეყნებში ხორციელდება. როგორია იმპორტირებული პროდუქციის ჩამონათვალი და რა შეფასებებს აკეთებენ სპეციალისტები ?

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

30 მაისი, 2016

სხვა ჩანაწერები