სოფლის მეურნეობის დარგში მოქმედი 1000-ზე მეტი კომპანიიდან ექსპორტიორი მხოლოდ 200 მათგანია. რა მთავარი პრობლემებია აღნიშნულ სფეროში

სოფლის მეურნეობის დარგში მოქმედი 1000-ზე მეტი კომპანიიდან ექსპორტიორი მხოლოდ 200 მათგანია. რა მთავარი პრობლემებია აღნიშნულ სფეროში

ბიას ბიზნესკატალოგი სტატისტიკას აქვეყნებს და აცხადებს, რომ სოფლის მეურნეობის სექტორში მოქმედი კომპანიების 70%-ზე მეტი მცირე საწარმოა. გარდა ამისა, საკმაოდ მცირეა ექსპორტიორების რაოდენობა. მიზეზებსა და პრობლემებზე ბიზნესკურიერში ბიზნესკატალოგის წარმომადგენელი საუბრობს.

 

 

 

 

 

 

გადაცემის ჩანაწერი

13 ივლისი, 2016

სხვა ჩანაწერები