33ა – სიტყვა

33ა – სიტყვა

კომპოზიტორი: ნიაზ დიასამიძე

ტექსტი: ნიაზ დიასამიძე

სულ: 230 ხმა