33ა – თბილისი

33ა – თბილისი

კომპოზიტორი: ნიაზ დიასამიძე

ტექსტი: ნიაზ დიასამიძე

სულ: 198 ხმა