ამალია ჯიბლაძე და ანს. იამბიკო – მინდვრად გეძებ

ამალია ჯიბლაძე და ანს. იამბიკო – მინდვრად გეძებ

კომპოზიტორი: ოთარ რამიშვილი

ტექსტი: ოთარ რამიშვილი

სულ: 829 ხმა