ანს. დროშიონი – წვიმს შუა ფხოვში

ანს. დროშიონი – წვიმს შუა ფხოვში

კომპოზიტორი: შორენა ჩოლოგაური

ტექსტი: შორენა ჩოლოგაური

(ხმის მიცემა შესაძლებელია 24 საათში ერთხელ)