ანს. კავკასიონი – მაინც ჩემი გოგონა ხარ

ანს. კავკასიონი – მაინც ჩემი გოგონა ხარ

კომპოზიტორი: ხალხური

ტექსტი: ხალხური