ანს. მეტეხი – პაემანი

ანს. მეტეხი – პაემანი

კომპოზიტორი: გიორგი რუხაძე

ტექსტი: ჯუნა გამხიტაშვილი და გიორგი რუხაძე

სულ: 1106 ხმა