დათო ნეფარიძე და გია კორკოტაშვილი (კორკოტა) – ეგ თვალები

დათო ნეფარიძე და გია კორკოტაშვილი (კორკოტა) – ეგ თვალები

კომპოზიტორი: ოთარ რამიშვილი

ტექსტი: ოთარ რამიშვილი

(ხმის მიცემა შესაძლებელია 24 საათში ერთხელ)