დათო ნეფარიძე – სიმღერა მეგობრობაზე

დათო ნეფარიძე – სიმღერა მეგობრობაზე

კომპოზიტორი: რევაზ ლაღიძე

ტექსტი: პეტრე გრუზინსკი