დავით კალანდაძე – ავადა ვარ

დავით კალანდაძე – ავადა ვარ

კომპოზიტორი: დავით კალანდაძე

ტექსტი: დავით კალანდაძე

სულ: 24 ხმა