დავით კალანდაძე – დელი-დელია

დავით კალანდაძე – დელი-დელია

კომპოზიტორი: დავით კალანდაძე

ტექსტი: დავით კალანდაძე

სულ: 132 ხმა