დუეტი კახურა – აკვანი

დუეტი კახურა – აკვანი

კომპოზიტორი: ხალხური

ტექსტი: ხალხური

სულ: 1300 ხმა