ეკუნა – Hello, It’s Me

ეკუნა – Hello, It’s Me

კომპოზიტორი: ეკუნა ყანჩაველი

ტექსტი: ეკუნა ყანჩაველი

სულ: 567 ხმა