გელა ბერაძე – ვეღარ გახდები სხვისაო

გელა ბერაძე – ვეღარ გახდები სხვისაო

კომპოზიტორი: მარიკა კვალიაშვილი

ტექსტი: მარიკა კვალიაშვილი

სულ: 84 ხმა