გიორგი ბუშელაშვილი – შენი სული მსურს

გიორგი ბუშელაშვილი – შენი სული მსურს

კომპოზიტორი: გია მაჭარაშვილი

ლექსი: გიორგი ძამუკაშვილი

სულ: 1819 ხმა