გიორგი წიკლაური – მაინც მიყვარხარ

გიორგი წიკლაური – მაინც მიყვარხარ

კომპოზიტორი: ცირა ბზიშვილი

ტექსტი: ცირა ბზიშვილი

(ხმის მიცემა შესაძლებელია 24 საათში ერთხელ)