გოჩა იაშაღაშვილი და ლიკა იაშაღაშვილი – სადღაც შორს

გოჩა იაშაღაშვილი და ლიკა იაშაღაშვილი – სადღაც შორს

კომპოზიტორი: გოჩა იაშაღაშვილი

ტექსტი: გოჩა იაშაღაშვილი

სულ: 445 ხმა