გოჩა იაშაღაშვილი და ლიკა იაშაღაშვილი – სადღაც შორს

გოჩა იაშაღაშვილი და ლიკა იაშაღაშვილი – სადღაც შორს

კომპოზიტორი: გოჩა იაშაღაშვილი

ტექსტი: გოჩა იაშაღაშვილი

(ხმის მიცემა შესაძლებელია 24 საათში ერთხელ)