ჯგ. ბანი – ირული

ჯგ. ბანი – ირული

კომპოზიტორი: ხალხური

ტექსტი: ხალხური

სულ: 282 ხმა