ჯგ. ბანი – შინ მოუსვლელო

ჯგ. ბანი – შინ მოუსვლელო

კომპოზიტორი: ხალხური

ლექსი: გიორგი ლეონიძე

სულ: 309 ხმა