ჯგ. გამა – ქისტური

ჯგ. გამა – ქისტური

კომპოზიტორი: ჯგ. გამა

ტექსტი: ალეკო ზაქაიძე