ჯგ. იმერიკა – მეფაიტონე

ჯგ. იმერიკა – მეფაიტონე

კომპოზიტორი: დიმიტრი ტალახაძე

ტექსტი: დიმიტრი ტალახაძე

სულ: 103 ხმა