ჯგ. ურსა და ნინო ბაშარული – სიყვარულის ისტორია

ჯგ. ურსა და ნინო ბაშარული – სიყვარულის ისტორია

ტექსტი: ნინო ბაშარული

სულ: 606 ხმა