ჯგ. ურსა & მიშო სულუხია – ვა გიორქო მა

ჯგ. ურსა & მიშო სულუხია – ვა გიორქო მა

კომპოზიტორი: ხალხური

ტექსტი: ხალხური