კაკული გურიელაშვილი და მიშელ გურიელაშვილი – ავჭალა

კაკული გურიელაშვილი და მიშელ გურიელაშვილი – ავჭალა

ტექსტი: ხალხური

(ხმის მიცემა შესაძლებელია 24 საათში ერთხელ)