კაკული გურიელაშვილი და მიშელ გურიელაშვილი – ავჭალა

კაკული გურიელაშვილი და მიშელ გურიელაშვილი – ავჭალა

ტექსტი: ხალხური

სულ: 84 ხმა