კაკული გურიელაშვილი – რა ყოფილა სიყვარული

კაკული გურიელაშვილი – რა ყოფილა სიყვარული

კომპოზიტორი: კაკული გურიელაშვილი

ტექსტი: კაკული გურიელაშვილი

სულ: 1524 ხმა