მანანა თოდაძე და გიორგი ბარამაშვილი – დარდი აღარ მამყოფინე

მანანა თოდაძე და გიორგი ბარამაშვილი – დარდი აღარ მამყოფინე

კომპოზიტორი: გიორგი ბარამაშვილი

ტექსტი: გიორგი ბარამაშვილი

სულ: 1817 ხმა