მორის ჯანაშვილი – ეს ღამე

მორის ჯანაშვილი – ეს ღამე

კომპოზიტორი: ადალატ შუკუროვ

ტექსტი: ადალატ შუკუროვ

სულ: 42 ხმა