ნუცა შანშიაშვილი – მოდი

ნუცა შანშიაშვილი – მოდი

კომპოზიტორი: ნუცა შანშიაშვილი

ტექსტი: ნუცა შანშიაშვილი

სულ: 64 ხმა