ნუცა შანშიაშვილი – მოდი

ნუცა შანშიაშვილი – მოდი

კომპოზიტორი: ნუცა შანშიაშვილი

ტექსტი: ნუცა შანშიაშვილი

(ხმის მიცემა შესაძლებელია 24 საათში ერთხელ)