ოჩოს ქოხი & ქრისტი – მხოლოდ წუთი

ოჩოს ქოხი & ქრისტი – მხოლოდ წუთი

კომპოზიტორი: თორნიკე კაცაძე

ტექსტი: თორნიკე კაცაძე

სულ: 584 ხმა