პაატა ხაჩიძე – მთელი ღამე

პაატა ხაჩიძე – მთელი ღამე

კომპოზიტორი: არჩილ ოშხერელი

ტექსტი: პაატა ხაჩიძე

სულ: 150 ხმა