პაატა ყოლბაია – აღარავინ მინდა

პაატა ყოლბაია – აღარავინ მინდა

კომპოზიტორი: ნოდარ დალბაშვილი

ტექსტი: ნოდარ დალბაშვილი

სულ: 1789 ხმა