პაატა თედიაშვილი – სიყვარულის არმია

პაატა თედიაშვილი – სიყვარულის არმია

ტექსტი: პაატა თედიაშვილი

სულ: 53 ხმა