სახე & Bithard – ჩემო თბილის ქალაქო

სახე & Bithard – ჩემო თბილის ქალაქო

კომპოზიტორი: გოგი ცაბაძე

ტექსტი: მორის ფოცხიშვილი

სულ: 229 ხმა