სალიო (სალომე კორკოტაშვილი) – Lost World

სალიო (სალომე კორკოტაშვილი) – Lost World

კომპოზიტორი: სალომე კორკოტაშვილი

ტექსტი: სალომე კორკოტაშვილი

სულ: 127 ხმა