სანდა – სიზმარი

სანდა – სიზმარი

კომპოზიტორი: ჯგ. სანდა

ტექსტი: ირაკლი ლომსაძე

სულ: 881 ხმა