სოსო პავლიაშვილი – თბილისი

სოსო პავლიაშვილი – თბილისი

კომპოზიტორი: სოსო პავლიაშვილი

ტექსტი: მასტერი

სულ: 91 ხმა