თაკო ვადაჩკორია – შენი ვარ

თაკო ვადაჩკორია – შენი ვარ

კომპოზიტორი: თაკო ვადაჩკორია

ტექსტი: თაკო ვადაჩკორია

სულ: 183 ხმა