ზვიად აბაშიძე – მინდა გითხრა

ზვიად აბაშიძე – მინდა გითხრა

კომპოზიტორი: ლილიკო ნემსაძე

ტექსტი: ლილიკო ნემსაძე

სულ: 725 ხმა