ზვიად აბაშიძე – მინდა გითხრა

ზვიად აბაშიძე – მინდა გითხრა

კომპოზიტორი: ლილიკო ნემსაძე

ტექსტი: ლილიკო ნემსაძე

(ხმის მიცემა შესაძლებელია 24 საათში ერთხელ)